Free delivery on orders over £300 (see T&C). 10% settlement discount will be applied at checkout

Voorwaarden en bepalinge

 

Deze site is eigendom van SSP Hats Ltd (‘SSP Hats Ltd’, ‘het bedrijf’ of ‘wij’)
Statutaire zetel: Heath Road, Skegness, Lincolnshire, PE25 3ST, Engeland
Registratienummer 448340
BTW-nr: GB 455 5935 17


Deze voorwaarden en bepalingen hebben betrekking op het gebruik van deze website en door een bezoek aan deze website en/of het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Als u, voordat u een bestelling plaatst, vragen heeft over deze voorwaarden en bepalingen of onze website, dan kunt u ons e-mailen: office@ssphats.net

 

Toegang tot de website van SSP Hats Ltd

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze website altijd bereikbaar is en dat uw bezoek zonder problemen verloopt. We kunnen echter niet garanderen dat de website van tijd tot tijd niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van reparaties, onderhoud of het introduceren van nieuwe functies of services. Natuurlijk proberen we de frequentie en de duur van dergelijke werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

 

Accounts en wachtwoorden

Als u zich bij de website van SSP Hats Ltd heeft geregistreerd of aangemeld, dan moeten de gebruikte gebruikeridentificatiecodes en wachtwoorden vertrouwelijk worden behandeld en deze mogen alleen door uzelf worden gebruikt (tenzij schriftelijk met SSP Hats Ltd anders overeengekomen). Wij hebben te allen tijde het recht gebruikeridentificatiecodes of wachtwoorden uit te schakelen, ongeacht of zij door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, als u zich naar onze mening niet hebt gehouden aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

Privacybeleid

Deze websitevoorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden in ons privacybeleid. In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij van u van verzamelen wanneer u de website gebruikt. U kunt dit privacybeleid online inzien door hier te klikken. Wanneer u akkoord gaat met deze websitevoorwaarden, wordt ervan uit gegaan dat u ons privacybeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen en hier akkoord mee bent.

 

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Wij sluiten alle bevestigingen, garanties, voorwaarden en bepalingen (uitdrukkelijk of impliciet door statuut, gewoonterecht of anders) uit voor zo ver wettelijk toegestaan. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade waarvan niet redelijkerwijs kon worden voorzien dat zij zouden voortvloeien uit of in verband zijn met deze voorwaarden voor de website of uit uw gebruik van de website.

Behalve voor zover dat vereist is krachtens de geldende wet is SSP Hats Ltd. jegens niemand aansprakelijk voor verlies of schade mogelijk voortvloeiend uit het gebruik van of vertrouwen op inhoud of informatie in of op deze website.

Deze uitsluitingen vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Engelse wet. Als een voorziening in deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar blijkt, dan wordt die voorziening als afsplitsbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorzieningen.

Niets in deze voorwaarden voor de website vormt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor door onze nalatigheid veroorzaakt persoonlijk letsel of overlijden. Bovendien vormen deze voorwaarden voor de website geen beperking of uitsluiting van andere aansprakelijkheden die wij krachtens de geldende wet niet mogen beperken of uitsluiten.

 

Auteursrechten en handelsmerk

De handelsmerken en logo's (inclusief, maar niet beperkt tot Hawkins Collection, Hawkins Polar-Expo, Hawkins Country en Jiglz) zoals weergegeven op de website, zijn handelsmerken van SSP Hats Ltd. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het toewijzen door implicatie, uitsluiting of anders, van een vergunning voor of het recht op gebruik van een handelsmerk zoals weergegeven op de website, zonder schriftelijke toestemming van SSP Hats Ltd. of zodanige derden die mogelijk eigenaar zijn van de op de website weergegeven handelsmerken. Zie Intellectuele eigendomsrechten wat betreft het gebruik van de handelsmerken.

 

Nauwkeurigheid van inhoud


SSP Hats Ltd neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van de producten op de website correct zijn op het tijdstip, waarop de relevante informatie in het systeem wordt ingevoerd. Hoewel wij ons tot doel stellen de website zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, is het mogelijk dat informatie, waaronder productbeschrijvingen, op deze website op een bepaald tijdstip niet exact hetzelfde zijn als wanneer u een bestelling plaatst.

Wij behouden ons het recht voor prijzen te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving te doen. De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen die in rekening worden gebracht, zijn de prijzen die gelden wanneer de bestelling wordt geplaatst. Alle voorgaande aanbiedingen en promoties worden beëindigd op het moment dat de huidige website is gepubliceerd. Speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en kunnen op ieder willekeurig tijdstip worden teruggetrokken.

Wij stellen alles in het werk om de kleuren van de producten zo nauwkeurig mogelijk op de website weer te geven. Door de beperkingen van de kleurweergave en de kleurinstellingen van uw monitor kunnen er echter kleine verschillen optreden.

 

Beschikbaarheid van voorraad


Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt. We laten het u zo snel mogelijk weten als de goederen die u hebt besteld, niet voorradig zijn.

 

Verzendkosten


Het minimale bestelbedrag voor adressen binnen Nederland bedraagt €113 netto.Bij een bestelling van meer dan €400 netto naar een afleveradres in Nederland, verzenden wij gratis. Bij een lager bestelbedrag bedragen de verzendkosten €15,00 Levering binnen 5-7 werkdagen. Aflevering op een andere bestemming is mogelijk. U ontvangt een prijsopgave voor de aflevering zodra de bestelling is bevestigd.

 

Bevestiging en acceptatie van uw bestelling


U moet een correct e-mailadres invoeren en ervoor zorgen dat uw mailbox werkt. U ontvangt van ons een bevestiging van de bestelling per e-mail met daarin een beschrijving van de producten die u hebt besteld. Deze e-mail is slechts een bevestiging van uw bestelling en geeft niet aan dat de bestelling is geaccepteerd. SSP Hats Ltd behoudt zich het recht voor uw bestelling op ieder willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Wij kunnen u om extra verificatie of informatie vragen, voordat wij uw bestelling accepteren.

 

Betalingsvoorwaarden
 

U ontvangt een korting van 10% als u de bestelling voorafgaande aan de levering betaalt of als u een account hebt en de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt ontvangen. De factuur dient in ieder geval binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Voor vervallen facturen wordt rente in rekening gebracht volgens de richtlijnen van de overheid wat betreft late betalingen.
Tot de prijs van het product volledig is betaald, rust het eigendom van het product bij de onderneming, die, onverminderd eventueel wettelijk verhaal, elk onbetaald product mag terugvorderen. Het product valt vanaf het moment van verzending onder de verantwoordelijkheid van de kopert>

 

Bij problemen


Alle afwijkingen in leveringen moeten binnen 48 uur na ontvangst van de levering worden doorgegeven. Na deze periode kunnen er geen claims meer worden ingediend. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent met de bestelling, kunt u ons telefonisch bereiken op +44 (0)1754 899090 (maandag t/m vrijdag, 8.00-17.00 uur). Wij proberen het probleem dan op te lossen.

 

Retourzendingenbeleid


U mag een ongewenst artikel alleen onder de volgende voorwaarden retourneren:
U dient binnen 48 uur na ontvangst van het product contact met ons op te nemen, en alle retourzendingen moeten binnen 10 dagen na ontvangst van het product worden verzonden. Stuur artikelen alleen retour wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen, omdat anders uw kosten anders niet worden vergoed.
Goederen moeten volledig verpakt worden geretourneerd, met bewijs van aankoop (aankoopbon of vrachtbrief), ongebruikt zijn en zich in herverkoopbare staat bevinden. U draagt de kosten van de retourzending die wij u vervolgens zullen vergoeden.

Artikelen die in de uitverkoop (of als aanbieding) zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd.
Verzendkosten worden niet vergoed bij een retourzending van een ongewenst artikel.

 

Wijzigingen aan juridische tekstinhoud


Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op ieder willekeurig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn geldig zodra ze op de website zijn geplaatst. U bent er verantwoordelijk voor dat u deze bepalingen en voorwaarden leest iedere keer wanneer u de website gebruikt. 

Sign-up for our latest news & offers :


© SSP Hats 1987-2021  |  All rights reserved

eCommerce Web Design by purpose media.